IntegritetspolicyPå IPTV Nords, tillgänglig via https://iptvnordsswe.com, är en av våra främsta prioriteringar besökarnas integritet. Det här integritetspolicyn innehåller typer av information som samlas in och registreras av IPTV Nords och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller endast för våra online-aktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats avseende den information de delar och/eller samlar in på IPTV Nords. Denna policy gäller inte för någon information som samlas in offline eller via kanaler som inte är denna webbplats. Vår integritetspolicy skapades med hjälp av Integritetspolicy-generatorn och den kostnadsfria Integritetspolicy-generatorn..

Samtycke

Genom att använda vår webbplats ger du härmed ditt samtycke till vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.

Information vi samlar in

Den personliga information som du ombeds lämna och skälen varför du ombeds lämna den kommer att klargöras för dig i den punkt där vi ber dig om din personliga information.

Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig, som ditt namn, e-postadress, telefonnummer, innehållet i meddelandet och/eller bilagor du kan skicka oss, samt annan information du kan välja att lämna.

När du registrerar dig för ett konto kan vi be om din kontaktinformation, inklusive uppgifter som namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi använder din information

Vi använder den information vi samlar in på olika sätt, inklusive för att:
  • Tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats
  • Förbättra, anpassa och utvidga vår webbplats
  • Förstå och analysera hur du använder vår webbplats
  • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet
  • Kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, inklusive kundtjänst, för att ge dig uppdateringar och annan information relaterad till webbplatsen samt för marknadsföring och reklamsyften
  • Skicka e-post till dig
  • Hitta och förhindra bedrägeri

Loggfiler

IPTV Nords följer en standardprocedur för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla webbhotell följer detta och det är en del av hosting-tjänsternas analys. Informationen som samlas in genom loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP)-adresser, webbläsartyp, internetleverantör (ISP), datum och tid, sidor som du hänvisar till/avslutar, och möjligen antalet klick. Dessa är inte länkade till någon information som personligen kan identifieras. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelse på webbplatsen och samla demografisk information.

Google DoubleClick DART-cookie

Google är en av våra tredjepartsleverantörer på vår webbplats. De använder också cookies, kända som DART-cookies, för att visa annonser för våra besökare baserat på deras besök på www.website.com och andra webbplatser på internet. Besökare kan dock välja att avböja användningen av DART-cookies genom att besöka Googles annons- och innehållsnätverks integritetspolicy på följande URL - https://policies.google.com/technologies/ads

Våra annonspartners

En del av annonsörerna på vår webbplats kan använda cookies och webbteknik. Våra annonspartners listas nedan. Varje av våra annonspartners har sin egen integritetspolicy för sina policys gällande användardata. För enklare åtkomst har vi länkat till deras integritetspolicys nedan.

Integritetspolicys för annonspartners

Du kan konsultera den här listan för att hitta integritetspolicyn för varje av våra annonspartners på IPTV Nords.

Tredjeparts-annons-servrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies, JavaScript eller webbteknik som används i deras respektive annonser och länkar som visas på IPTV Nords och som skickas direkt till användarnas webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta sker. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten i deras annonseringskampanjer och/eller för att anpassa den annonseringsinnehåll som du ser på webbplatser som du besöker.

Observera att IPTV Nords inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjeparts-annonsörer.

Integritetspolicys från tredje part

IPTV Nords integritetspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Därför råder vi dig att konsultera respektive integritetspolicy från dessa tredjeparts-annons-servrar för mer detaljerad information. Det kan inkludera deras metoder och instruktioner om hur du väljer att avstå från vissa alternativ. Du kan välja att inaktivera cookies via dina individuella webbläsaralternativ. För att få mer detaljerad information om hantering av cookies med specifika webbläsare kan det hittas på respektive webbläsares webbplatser.

https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/privacy-and-data-protection-policies  https://policies.google.com/technologies/ads

CCPA-Integritetsrättigheter (Sälj inte min personliga information) Enligt CCPA har Kalifornien-konsumenter, bland andra rättigheter, rätt att:

Begära att ett företag som samlar in en konsumenters personuppgifter avslöjar de kategorier och specifika delar av personuppgifter som ett företag har samlat in om konsumenter.

Begära att ett företag raderar alla personuppgifter om konsumenten som ett företag har samlat in.

Begära att ett företag som säljer en konsumenters personuppgifter inte säljer konsumentens personuppgifter.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss.

GDPR-dataskydds-rättigheter

Vi vill se till att du är fullt medveten om alla dina dataskydds-rättigheter. Varje användare har följande rättigheter:

Rätten till tillgång - Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för den här tjänsten.

Rätten till rättelse - Du har rätt att begära att vi rättar till någon information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att vi slutför informationen som du anser är ofullständig.

Rätten till radering - Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

Rätten till begränsning av behandling - Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

Rätten att invända mot behandling - Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

Rätten till dataportabilitet - Du har rätt att begära att vi överför de data som vi har samlat in till en annan organisation eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss.

Barns information

En annan del av vår prioritering är att lägga till skydd för barn vid användning av internet. Vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda deras online-aktiviteter.

IPTV Nords samlar inte medvetet in någon personligt identifierbar information från barn under 13 års ålder. Om du tror att ditt barn har lämnat den här typen av information på vår webbplats, uppmanar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart, och vi kommer göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.